Kaušo dantu adapteriu suvirinimas

KAUŠO DANTŲ ADAPTERIŲ SUVIRINIMAS

 

Kaušo dantų adapterių suvirinimas

 

  1. Iki suvirinimo.

Kad suvirinimas būtų tinkamas ir saugus, darbuotojas turi būti aprūpintas atitinkama įranga. Būtina užtikrinti gryno oro vėdinimą, kad būtų išvengta sveikatos problemų, kurios gali kilti įkvėpus suvirinimo metu išsiskiriančias dujas. Taip pat turi būti pasirūpinta tinkama veido, rankų ir kūno apsauga.

Prieš pradedant suvirinimą, suvirinimo paviršių būtina nuvalyti nuo dažų, rūdžių, alyvos, šlako, dulkių ir kitų nešvarumų. Kaušo pagrindo ir adapterio suvirinimo siūlės turi būti nušlifuotos iki švaraus metalo.

Suvirinimo paviršių švara yra labai svarbi, nes suvirinant ant nenuvalyto paviršiaus gali susidaryti poros, įtrūkimai suvirinimo siūlėse ir tai gali labai paveikti siūlės stiprumą.

 

  1. Pagalbinės suvirinimo medžiagos.

Svarbu naudoti suvirinimo medžiagas, kuriose yra žemas vandenilio lygis. Tokiu būdu sumažinamas vandenilio dujų kiekis, kuris suvirinant aukštoje temperatūroje susijungia su plienu, sukuria vidinius įtempius, mažina plieno stiprumą ir lankstumą. Tai svarbu siekiant išvengti galimo įtrūkimų dėl suvirinimo siūlėje sugerto vandenilio.

 

  1. Įkaitinimo temperatūra.

Prieš suvirinant, būtina įkaitinti suvirinamas dalis iki tinkamos temperatūros, kad būtų užtikrintas geras suvirinimas. Šildymo procesas padeda išvengti dalių deformacijos suvirinimo metu dėl netolygaus įkaitimo. Išankstinis įkaitinimas yra labai svarbus didesnėms dalims, kur didesnė masė gali greitai išsklaidyti šilumą iš suvirinimo zonos.

 

  1. Suvirinimo metu: atitinkama temperatūra

Suvirinimo metu svarbu išlaikyti tolygų temperatūros pasiskirstymą. Jis apsaugo nuo deformacijų suvirinimo metu ir pagerina suvirinimo kokybę. Temperatūra tarp suvirinimo procedūrų turi būti tokia pati kaip ir išankstinio įkaitinimo temperatūra.

 

  1. Suvirinimo metu: suvirinimo eiga / siūlės

Įdėkite adapterį į atitinkamą padėtį ant kaušo pagrindo. Viršutinė adapterio plokštuma turi visiškai liestis su kaušo pagrindu (žr. pav. Nr. 2), adapteris turi būti dedamas taip, kad susidaręs tarpas būtų kaušo apačioje. Suvirinimo metu reikia laikytis teisingos siūlių eilės (žr. pav. Nr. 1). Kai suvirinimo siūlė vėsta, metale atsiranda vidiniai įtempiai, dėl kurių gali atsirasti įtrūkimų, jei nesilaikoma teisingos suvirinimo siūlių sekos.

Taip pat svarbi teisinga suvirinimo eigos kryptis (žr. pav. Nr. 3 ir 4). Suvirinimas turėtų prasidėti nuo apatinės adapterio dalies (ji yra trumpesnė už viršutinę), lengviau įsitikinti, kad viršutinė plokštuma liestųsi su puodelio pagrindu. Nepradėkite suvirinimo per arti priekinio pagrindo krašto.

 

 

1. (pav.) Suvirinimo siūlių seka

 

2. (pav.) Vaizdas iš šono.

 

3. (pav.) Suvirinimo eigos kryptis - viršutinė plokštuma.

 

4. (pav.) Suvirinimo eigos kryptis - apatinė plokštuma

 

  1. Suvirinimo metu: TIG suvirinimas

Kitas būdas sumažinti vidinę metalo įtempių koncentraciją siūlėse yra TIG suvirinimas. Suvirinant TIG, galima perlydyti suvirinimo siūlių paviršių, taip sukuriant optimalų suvirinimo formos spindulį. Naudojant TIG suvirinimą, taip pat galima pagerinti suvirinimo siūles, kurių įsiskverbimas prastas, išlydant suvirinimo siūles ir pridedant užpildo.

 

5. (pav.) TIG elektrodo padėtis optimaliai suvirinimo formai

 

  1. Po suvirinimo: lėtas aušinimas

Svarbus žingsnis yra medžiagos aušinimas po suvirinimo. Dalims turi būti leista lėtai ir tolygiai atvėsti, kad būtų išvengta deformacijų ir įtrūkimų. Lėtas aušinimas padeda išlaikyti tolygų temperatūros pasiskirstymą ir apsaugo nuo netinkamų vidinių įtempimų. Lėtas aušinimas leidžia pakankamai laiko, kad vandenilis pasišalintų iš plieno, todėl sumažėja įtrūkimų tikimybė.

 

  1. Santrauka:

• Nuvalykite visus suvirinamus paviršius.

• Pašalinkite rūdis, alyvą, dažus, smėlį, šlaką, dulkes ir kitus nešvarumus.

• Naudokite mažai vandenilio turinčias suvirinimo medžiagas.

• Prieš suvirinimą būtina iš anksto įkaitinti dalis.

• Viso proceso metu palaikykite tolygų temperatūros pasiskirstymą.

• Suvirinkite keletą siūlių pagal instrukcijoje nurodytą kryptį ir seką.

• Užtikrinkite lėtą ir tolygų dalių aušinimą.